Revisjonsfirma Omsland AS

Revisjonsfirma Omsland AS ble etablert i 2015, og er et frittstående revisjons- og rådgivningsfirma.
Selskapet eies av Sigmund Omsland, som er registrert revisor fra ADH. Sigmund har erfaring som revisor fra 1992. I perioden 1996-2004 jobbet han som regnskapssjef og controller i Fædrelandsvennen AS. Deretter som revisor på full tid fra 2004, som partner i revisjonsfirma i Kristiansand. Oppdragsansvarlig revisor fra 1996.

Sigmund har erfaring med revisjon av små og mellomstore virksomheter innenfor mange ulike bransjer, samt av stiftelser, sameier og borettslag. I tillegg lang erfaring innen rådgivning innenfor revisjonsrelaterte tjenester, herunder selskapsetableringer, omorganiseringer og skatt.

Org.nr 916 171 978 


Ansatte:

Sigmund Omsland
Mobil: 906 60 560
Epost: sigmund@eaudit.no