Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen bl.a. følgende områder:

 • Revisjon
 • Begrenset revisjon
 • Attestasjonsoppdrag
 • Etablering av selskap, stiftelsesdokumenter, åpningsbalanse og registrering i altinn.no
 • Kapitalnedsettelser
 • Kapitalforhøyelser
 • Revisjon av avviklingsregnskaper
 • Ligningspapirer / Selvangivelser for alle selskapsformer
 • Aksjonærregisteroppgaver
 • Skatte- og avgiftsbistand
 • Optimalisering av selskapsstrukturer
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Økonomisk rådgivning